Valyentin
Afanas'yevich
Koptyug

Life
Works
Collaborators
Ideas
Album

Memorial
library

V.A.K.
Avtograf


© 2001-2004 Branch of SPSL SB RAS (Novosibirskii Akadyemgorodok)
Updated: Wed May 11 11:32:48 2011 (4,057 bytes)
Visit No. 4442 since 06.04.2004