Recent foreign acquisitions to the SB RAS libraries (23-09-2014)
 
Recent foreign acquisitions
to the SB RAS libraries

(exposed from 23 to 30 of September, 2014)
Sigla of the SB RAS libraries are supplied at the end of the annotations  
 
CoverLosskii N.O. Vospominaniya. ZHizn' i filosofskii put' / [pryedisl. B.N.Losskii; vstup. st. A.A.Lazaryevich]; In-t filosofii NAN Byelarusi. - Minsk: Pravo i ehkonomika, 2012. - 278 s., [5] l. il. - (Filosofiya v Byelarusi i mirovaya intyellyektual'naya kul'tura). - ISBN 978-985-552-141-0
(I/YU3(2)-L797) 02
CoverKovalyev N.A. Mir mikroorganizmov v biosfyerye / N.A.Kovalyev, P.A.Krasochko, V.F.Litvinov; NAN Byelarusi, RUP "In-t ehkspyerim. vyetyerinarii im. S.N.Vyshyelyesskogo." - Minsk: Byelarus. navuka, 2014. - 531 s.: il. - Bibliogr.: s.524-528. - ISBN 978-985-08-1693-1
(I/YE4-K56) 02
CoverComparative magnetic minima: characterizing quiet times in the Sun and stars: proc. of the 286th Symp. of the Intern. astron. union held in the city of Mendoza, Argentina, Oct. 3-7, 2011 / ed. by C.H.Mandrini, D.F.Webb. - Cambridge; New York: Cambridge univ. press, 2012. - xvii, 460 p.: ill. - (IAU symposium proceedings series; N 286). - Incl. bibl. ref. - Auth., sub. ind.: p.457-460. - ISBN 978-1-107-01986-7. - Pyer. zagl.: Sravnityel'nyye magnitnyye minimumy: kharaktyeristika spokoinykh pyeriodov vryemyeni na Solntsye i zvyezdakh.
(I/V6-C73) 02
CoverConducting polymers: synthesis, properties and applications / ed. by L.C.P.Almeida. - New York: Nova publ., 2013. - vi, 358 p.: ill. - (Polymer science and technology) (Materials science and technology). - Incl. bibl. ref. - Ind.: p.345-358. - ISBN 978-1-62618-119-9. - Pyer. zagl.: Provodyasciye polimyery: sintyez, svoistva i primyenyeniya.
(I/L7-S74) 02
CoverContemporary high performance computing: from petascale toward exascale / ed. by J.S.Vetter. - Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2013. - xxvii, 702 p.: ill. - (Chapman & Hall/CRC computational science series). - Bibliogr.: p.647-691. - Ind.: p. 693-702. - ISBN 978-1-4665-6834-1. - Pyer. zagl.: Sovryemyennyye vysokoproizvodityel'nyye vychislyeniya.
(I/Z.973.2-C76) 02
CoverCymerman Z. Strefa kontaktu kaczawskiego kompleksu strukturalnego z depresją Ṡwiebodzic (Sudety Ṡrodkowe) w ṡwietle nowych otworów badawczych Cieszow PIG 1 i Cieszow PIG 2 = The contact zone between the Kaczawa structural complex and Swiebodzice depressions (Central Sudetes, SW Poland) in the light of the new research boreholes of Cieszow PIG 1 and Cieszow PIG 2. - Warszawa: Panstw. inst. geol., 2014. - 69 s., [13] s. tab.: il. - (Prace Panstwowego instytutu geologicznego; t.200). - Res. ang. - Bibliogr.: s. 59-64. - ISBN 978-83-7863-310-5; ISSN 0866-9465. - Pyer. zagl.: Kontaktnaya zona myezhdu strukturnym komplyeksom Kachava i dyepryessiyami Svyebodzitsye (TSyentral'nyye Sudyety, YUgo-Zapadnaya Pol'sha) v svyetye isslyedovaniya novykh skvazhin Cieszow PIG1 i Cieszow PIG2.
(Pr 1151/200) 02
CoverDubois M. Parallel computer organization and design / M.Dubois, M.Annavaram, P.Stenstrom. - Cambridge; New York: Cambridge univ. press, 2012. - xvii, 542 p.: ill. - ISBN 978-0-521-88675-8. - Pyer. zagl.: Organizatsiya i proyektirovaniye parallyel'nykh komp'yutyerov.
(I/Z.973.2-D84) 02
CoverEcosystem services and carbon sequestration in the biosphere / eds.: R.Lal et al. - Dordrecht: Springer Science+Business Media; Potsdam: IASS, 2013. - x, 464 p.: ill. - Incl. bibl. ref. - Ind.: p.457-464. - ISBN 978-94-007-6454-5. - Pyer. zagl.: Obsluzhivaniye ehkosistyemy i svyazyvaniye uglyeroda v biosfyerye.
(I/YE0-E20) 02
CoverGonen T. Modern power system analysis. - 2nd ed. - Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2013. - xvii, 715 p.: ill. - Incl. bibl. ref. - Ind.: p.705-715. - ISBN 978-1-4665-7081-8. - Pyer. zagl.: Analiz sovryemyennykh ehnyergyetichyeskikh sistyem.
(I/Z.2-G63)
CoverJachowicz-Zdanowska M. Cambrian phytoplaknton of the Brunovistulicum - taxonomy and biostratigraphy. - Warszawa: Pol. geol. inst., 2014. - 79 p., xxxiv l. of plates: ill. - (Polish geological institute special papers; 28). - Bibliogr.: p.71-77. - ISBN 978-83-7863-245-0; ISSN 1507-9791. - Pyer. zagl.: Fitoplankton kyembriiskogo pyerioda Brunovistulicum - sistyematika i biostratigrafiya.
(Pr 1150/28) 02
CoverKelley A.M. Condesed-phase molecular spectroscopy and photophysics. - Hoboken: Wiley, 2013. - xiii, 330 p.: ill. - ISBN 978-0-470-94670-1. - Pyer. zagl.: Molyekulyarnaya spyektroskopiya i fotofizika kondyensirovannykh sryed.
(I/V37-K31) 02
CoverKnowledge service engineering handbook / ed. by J.Kantola, W.Karwowski. - Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2012. - xxv, 573 p.: ill. - (Ergonomics desing and management: theory and applications). - ISBN 978-1-4398-5294-1. - Pyer. zagl.: Tyekhn. ruk-vo po pryedostavlyeniyu obrazovatyel'nykh uslug.
(I/Z.973.2-K62) 02
CoverKrzymińska J. Quaternary Ostracoda of the southern Baltic Sea (Poland) - taxonomy, palaeoecology and stratigraphy / J.Krzyminska, T.Namiotko. - Warszawa: Pol. geol. inst., 2013. - 46 p., xiv l. of plates: ill. - (Polish geological institute special papers; 29). - Bibliogr.: p. 39-42. - ISBN 978-83-7863-246-7; ISSN 1507-9791. - Pyer. zagl.: CHyetvyertichnyye ostrakody iz yuzhnoi chasti Baltiiskogo morya (Pol'sha) - taksonomiya, palyeoehkologiya i stratigrafiya.
(Pr 1150/29) 02
CoverMrozek T. Zagrożenie i ryzyko osuwiskowe w rejonie Szymbarku (Beskid Niski) = Landslide bazard and risk for a case-study of Szymbark region (Beskid Niski-Mts). - Warszaw: Panstw. inst. geol., 2013. - 40 s., [5] m.: il. - (Prace Państwowego instytutu geologicznego; t.199). - Res. ang. - Bibliogr.: s.34-37. - ISBN 978-83-7863-276-4; ISSN 0866-9465. - Pyer. zagl.: Opasnost' i risk opolznyei dlya ryegiona SHimbark (Beskid Niski Mts), Pol'sha.
(Pr 1151/199) 02
CoverPradeu T. The limits of the self: immunology and biological identity / transl. from french by E.Vitanza. - Oxford; New York: Oxford univ. press, 2012. - viii, 302 p.: ill. - Bibliogr.: p.275-298. - Ind.: p.299-302. - ISBN 978-0-19-977528-6. - Pyer. zagl.: Sobstvyennyye granitsy: immunologiya i biologichyeskaya idyentichnost'.
(I/R25-P90) 02
CoverProceedings of the Sixth global conference on power control and optimazation, Las Vegas, Nevada, USA, 6-8 August 2012. - Melville; New York: American Institute of Physics, 2012. - x, 469 p.: ill. - (AIP conference proceedings; vol.1499). - Incl. bibl. ref. - Auth. ind.: p.467-469. - ISBN 978-0-7354-1113-5; ISSN 0094-243X. - Pyer. zagl.: Trudy 6-i vsyemirnoi konfyeryentsii po kontrolyu i optimizatsii pitaniya.
(I/R-G54) 02
CoverRecarbonization of the biosphere: ecosystems and the global carbon cycle / ed. by R.Lal et al. - Dordrecht: Springer, 2012. - xxvii, 559 p.: ill., maps. - ISBN 978-94-00704158-4. - Pyer. zagl.: Ryekarbonizatsiya biosfyery: ehkosistyemy i global'nyi uglyerodnyi tsikl.
(I/YE0-R31) 02
CoverThe endoplasmic reticulum: a subject collection from Cold Spring Harbor persrectives in biology / ed. by S.Ferro-Novick et al. - Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor lab. press, 2013. - viii, 328 p.: ill. - (Cold Spring Harbor perspectives in biology). - ISBN 978-1-936113-82-8. - Pyer. zagl.: EHndoplazmatichyeskaya syet'.
(I/YE0-E54) 02
CoverUS. President (2009- ; B. Obama). Economic report of the President: transmitted to the 113th Congress, 2nd session, H. Doc. 113-83, March 2014 together with the Annual report of the Council of economic advisers. - Washington: US Gov. print. off., 2014. - iii, 410 p.: Ill. - Bibliogr.: p.299-343. - ISBN 978-0-16-092301-2. - Pyer. zagl.: Poslaniye Pryezidyenta Kongryessu SSHA o sostoyanii ehkonomiki, mart 2014 g.
(I/U9(7SSHA)-U88) 02
CoverYuan X. The Gross-Zagier formula on Shimura curves / X.Yuan, S.-W.Zhang, W.Zhang. - Princeton; Oxford: Princeton univ. press, 2013. - viii, 256 p. - (Annals of mathematics studies; N 184). - Bibliogr.: p.251-254. - Ind.: p.255-256. - ISBN 978-0-691-15591-3. - Pyer. zagl.: Formula Grossa-TSagira na krivykh SHimury.
(Pr 791/184) 02

Continuing publications

 1. ZHurnal problyem ehvolyutsii otkrytykh sistyem (ZHurnal PEHOS). - Almaty: NII EHTF
  Vyp.15, T.2 (iyul'-dyekabr'). - 2012. - 79 s.: il. - Bibliogr. v kontsye st. - ISBN 9965-01-766-2
  (Pr 1111/15-2) 02
 2. Annales academiæ scientiarum Fennicæ. Mathematica. - Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia.
  Vol.39, Fasc.2. - 2014. - P.485-981. - Incl. bibl. ref.
  (Pr 1133/39-2) 02
 3. Annales polonici mathematici / Institute of mathematics, Polish academy of sciences. - Warszawa: Instytut matematyczny PAN. - ISSN 0066-2216
  Vol.110, N 2. - 2014. - P.101-208. - Incl. bibl. ref.
  Vol.110, N 3. - 2014. - P.209-334, iv. - Incl. bibl. ref.
  Vol.111, N 1. - 2014. - 105 p. - Incl. bibl. ref.
  Vol.111, N 2. - 2014. - P.107-213.
  (Pr 1127/110-2, 110-3, 111-1, 111-2) 02
 4. Arthropod systematics & phylogeny. - Dresden: Senckenberg Ges. für Naturforschung Sammlungen.
  72 (2). - 2014. - 219 p.: ill. - Incl. bibl. ref. - ISSN 1863-7221
  (Pr1169/72 (2) 02
 5. Banach center publications. - Warszawa: Inst. mat. PAN.
  Vol.101: Calculus of variations and PDEs: [contributions of the Intern. conf., held in Szczawnica, Poland, July 9-12, 2012] / eds.: T.Adamowicz et al. - 2014. - 238 p. - Incl. bibl. ref. - ISBN 978-83-86806-18-8; ISBN 978-83-86806-23-2; ISSN 0137-6934. - Variatsionnoye ischislyeniye i diffyeryentsial'nyye uravnyeniya s chastnymi proizvodnymi.
  (Pr 1153/101) 02
 6. Beam dynamics newsletter / International Committee for Future Accelerators; spons. by the particles a. fields commiss. of IUPAP; issue ed.: I.S.Ko, J.-H.Han; ed. in chief: W.Chou. - [S. l.]: ICFA.
  N 63. - 2014. - 86 col.: ill.
  (I/B38-B34) 02
 7. Biuletyn Państwowego instytutu geologicznego. - Warszawa: Państwowy instytut geologiczny. - ISSN 0867-6143
  N 457. - 2014. - 192 s., [3] m.: il.
  N 458. - 2014. - 84 s.: il.
  N 459. - 2014. - 168 s.: il.
  (1167/457-459) 02
 8. Cumnuantip S. Landing gear positioning and structural mass optimization for a large blended wing body aircraft: Diss. … Dr.-Ing. / Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Aeroelastik, Göttingen. - Köln: DLR, 2014. - 139 p.: ill. - (Forschungsbericht; 2014-20). - Res. also Germ. - Bibliogr.: p.122-126. - ISSN 1434-8454. - Pyer. zagl.: Ustanovka shassi i optimizatsiya massy konstruktsii dlya plavnogo sopryazhyeniya kryla s fyuzyelyazhyem bol'shogo samolyeta.
  (Pr 1120/2014-20) 02
 9. Daenicke E. Entwicklung hochtemperaturbestandiger keramischer Faserverbundwerkstoffe auf der Basis von SiC- und neuartigen SiBNC-Fasern: Diss. … Dr.-Ing. / Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Bauweisen- und Strukturtechnologie, Stuttgart. - Köln: DLR, 2014. - 236 S.: Ill. - (Forschungsbericht; 2014-18). - Res. auch engl. - Literaturverz.: S.219-236. - ISSN 1434-845. - Pyer. zagl.: Razrabotka ognyeupornykh kyeramichyeskikh voloknistykh kompozitov na osnovye SiC i novykh volokon SiBNC.
  (Pr 1120/2014-18) 02
 10. European Space Agency. Bulletin. - Noordwijk: ESA.
  N 158. - 2014. - 96 p.: ill. - ISSN 0376-4265
  (Pr1170/N 158) 02
 11. Ferrari C.T. Entwicklung und Untersuchung eines Freikolbenlineargeneratorsystem unter besonderer Berucksichtigung des verbrennungsmotorischen Teilsystems mit Hilfe eines neuartigen vollvariablen Prufstands: Diss. … Dr.-Ing. / Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Fahrzeugkonzepte, Stuttgart. - Köln: DLR, 2012. - XVIII, 263 S.: Ill. - (Forschungsbericht; 2012-22). - Res. auch engl. - Literaturverz.: S. 257-263. - ISSN 1434-8454. - Pyer. zagl.: Razrabotka i isslyedovaniye sistyemy svobodnoporshnyevogo linyeinogo gyenyeratora s podsistyemoi dvigatyelya vnutryennyego sgoraniya na sovryemyennom polnost'yu ryeguliruyemom styendye.
  (Pr 1120/2012-22) 02
 12. Fuchte J.C. Enhancement of aircraft cabin design guidelines with special consideration of aircraft turnaround and short range operations: Diss. … Dr.-Ing. / Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Einrichtung Lufttransportsysteme, Hamburg. - Köln: DLR, 2014. - x, 140 p.: ill. - (Forschungsbericht; 2014-17). - Res. also Germ. - Bibliogr.: p.127-132. - ISSN 1434-8454. - Pyer. zagl.: Ryekomyendatsii po proyektirovaniyu samolyeta: rasshiryeniye salona s uchyetom povorota sidyenii i shiriny prokhoda.
  (Pr 1120/2014-17) 02
 13. Geo. Alp. - Innsbruck: Institut für Geologie und Paläontology.
  Vol.10. - 2013. - 111 S.: Ill. - ISSN 1824-7741
  (Pr 1149/10) 02 (018)
 14. Geological map of Japan 1: 200 000, Kumamoto / [comp.]: H.Hoshizumi et al. - 1 : 200 000. - [Tsukuba]: Geol. survey of Japan, AIST, 2004. - 1 l. multicol. (slozh. v 16 s.): kapta . - (NI-52-11). - Na polyakh poyasn. tyekst na yap. i angl. yaz.
  (I/D1-YA701) 02 (018)
 15. Geological map of Sakurajima volcano / [comp.]: T.Kobayashi et al. - 2nd ed. - 1 : 25 000. - [Tsukuba]: Geol. survey of Japan, AIST, 2013. - 1 i. multicol. (slozh. v 16 s.): kapta . - (Geological map of volcanoes; 1). - Na polyakh poyasn. tyekst na yap. i angl. yaz.
  (I/D1-YA707) 02
 16. Geological map of Suwanosejima volcano / [comp.]: T.Shimano et al. - 1 : 20 000. - [Tsukuba]: Geol. survey of Japan, AIST, 2013. - 1 l. multicol. (slozh. v 16 s.): kapta . - (Geological map of volcanoes; 17). - Na polyakh poyasn. tyekst na yap. i angl. yaz.
  (I/D1-YA701) 02) 02
 17. Gredleriana. - Bolzano: Naturmuseum Südtirol.
  Vol.13. - 2013. - 198 S.: Ill. - Incl. bibl. ref. - ISSN 1593-5205
  (Pr 1148/13) 02 (029)
 18. Klüser L. Analysis of aerosol-cloud-interactions over semi-arid and arid sutropical land regions from three different satellite databasets (MODIS, AATSR/ENVISAT, IASI): Diss. … Math.- Naturwiss. / Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum, Oberpfaffenhofenc. - Köln: DLR, 2014. - 110 p.: ill. - (Forschungsbericht; 2014-022). - Bibliogr.: p.96-109. - ISSN 1434-8454. - Pyer. zagl.: Analiz vzaimodyeistvii "aehrozoli-oblaka" nad syemiaridnymi i aridnymi subtropichyeskimi ryegionami na osnovye tryekh razlichnykh sputnikovykh massivov dannykh (MODIS, AATSR/ENVISAT, IASI).
  (Pr 1120/2914-22) 02
 19. Palaeodiversity. - Stuttgart: Staatliches Museum für Naturkunde.
  Vol.6. - 2013. - 168 p.: ill. - Incl. bibl. ref. - ISSN 1867-6294
  (Pr 1152/6) 02
 20. Rendiconti del seminario matematico della Università di Padova = The mathematical journal of the university of Padova. - Padova: Europ. math. soc.
  Vol.131. - 2014. - 292 p. - Incl. bibl. ref. - ISSN 0041-8994
  (Pr 1126/131) 02
 21. Uehara A.F. Use of active sidesticks in multi-crew commercial fly-by-wire airplanes: Diss. … Dr.-Ing. / Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Flugsystemtechnik, Braunschweig. - Köln: DLR, 2014. - 155 p.: ill. - (Forschungsbericht; 2014-15). - Res. also Germ. - Bibliogr.: p. 119-130. - ISSN 1434-8454. - Pyer. zagl.: Ispol'zovaniye aktivnykh saidstikov v kommyerchyeskikh samolyetakh s ehlyektrodistantsionnoi sistyemoi upravlyeniya s ehkipazhyem v nyeskol'ko chyelovyek.
  (Pr 1120/2014-15) 02
 22. Vertebrate zoology. - Dresden: Senckenberg Ges. für Naturforschung Sammlungen. - ISSN 1864-5755
  Bd.64, N 2. - 2014. - P.139-294.: ill. - Incl. bibl. ref.
  (Pr1168/64-2) 02
 23. Wartermann V. Mack-Moden-Dampfung mittels mikroporoser Oberflachen im Hyperschall: Diss. … Dr.-Ing. / Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik, Braunschweig. - Köln: DLR, 2014. - XII, 122 S.: Ill. - (Forschungsbericht; 2014-19). - Res. auch engl. - Literaturverz.: S.99-113. - ISSN 1434-8454. - Pyer. zagl.: Mak-ryezhim dyempfirovaniya mikroporistymi povyerkhnostyami v gipyerzvukovom potokye.
  (Pr 1120/2014-19) 02
 

Russian publications
 
ATTENTION PLEASE!
SINCE 2009, RECENT ACQUISITIONS OF RUSSIAN LITERATURE
ARE EXHIBITED SEPARATELY FROM FOREIGN LITERATURE
 
  Back   Foreign acquisitions
16-09-2014
Up Foreign acquisitions
30-09-2014
  Forward


[ Home | Library | Akademgorodok | News | Exhibitions | Resources | InfoPilot | Biblio | Partners | Search | Russian Pages ]

Send Suggestions | E-mail to: www@prometeus.nsc.ru
Russification of your software | Access Statistics: archives | current
© 1998-2015 Branch of SPSL SB RAS, Novosibirsk, Russia
Rambler's Top100

The document updated: Wed Feb 27 14:41:12 2019. Size: 25,251 bytes.
Visit No. 534 since 23.09.2016