Mikolaj Karamzin i jego czasy (Warszawa, 2017). - / CONTENTS
| | |
Mikołaj Karamzin i jego czasy / red.: M.Dąbrowska, P.Guszkowski. Warszawa: Instytut Rusycystyki UW 2017. 406 s. (Studia Rossica; 24). - ISBN 978-83-61116-36-3
: (/T1-K21) 02
 

: 02 | |

/ Contents
 
Magdalena Dąbrowska, Piotr Głuszkowski
O JUBILEUSZACH KARAMZINA I KARAMZINIE JUBILEUSZOWO .............. 9

Karamzin oczyma wspóczesnych i otomnych

 
" ".  .............. 15
 
" ,  ..." ( .. 
 .. : 1805) ................................... 29
 . 
" ..  .. (1810-1826)":
" "    ............ 41
 
  ............................. 51
 
" , , ":
..   .. .............. 61
 
  :  ....... 71
 
    - 
 .................................................... 81

Twórczość literacka Karamzina

Alina Orłowska
MOTYWY MASOŃSKIE WE WCZESNEJ LIRYCE MIKOŁAJA 
KARAMZINA ...................................................... 89
 -
   . ........ 101
 
 " - "  .. ...... 111
 
  " 
..  .. .............................. 121
 
 .. ................................... 131
Witold Kowalczyk
 EMPATII W NOWELI MIKOŁAJA KARAMZINA SIERRA-MORENA (1793)
(PRÓBA ANALIZY KOGNITYWNEJ) ................................... 141

Karamzin wobec historii

 
   
.. ................................................. 149
Dorota Walczak
IWAN GROŹNY JAKO "DOBRY WŁADCA" I "KRWAWY TYRAN". MIKOŁAJ
KARAMZIN I JEGO KONCEPCJA "DWÓCH IWANÓW" ...................... 159
 
   
..   
 XIX - XX . .................................. 167
 
 :   
..    
1812 ..................................................... 177

Karamzin i Polska

Magdalena Dąbrowska
KARAMZIN I IGNACY KRASICKI (WOKÓŁ WYJTKÓW Z
PISM KARAMZINA PROZĄZ "TYGODNIKA WILEŃSKIEGO" 1820 ROKU) ...... 187
Zbigniew Olczak
SAMUEL BOGUMIŁ LINDE JAKO POPULARYZATOR LITERATURY 
ROSYJSKIEJ (WOKÓŁ KARAMZINA) .................................. 197
Zbigniew Kaźmierczyk
MIKOŁAJ KARAMZIN A SŁOWIAŃSKA PSYCHOMACHIA MICKIEWICZA ........ 207
Piotr Guszkowski
ZDANIE OBYWATELA ROSYJSKIEGO MIKOŁAJA KARAMIZNA NA TLE
POLSKO-ROSYJSKICH STOSUNKÓW W DOBIE KRÓLESTWA
POLSKIEGO ..................................................... 221
 
   ..  
  
 ...................................... 231

Karamzin i Europa

 
  . 
 .......................................................... 241
 
 ..  
:  
  ............................. 251
 
  ..  
  , , , 
. 1823-1825 .. ......................... 259
 
   ............... 269

Ideologia i życie intelektualne czasów Karamzina

 
   ( 
 1780- 1790- ) .............................. 277
 
   
  XIX ......................... 287
 
" ...": ..  
""  
 ............................................ 297
 
..  I:  
"" ................................... 309
 
 :   
  ................................... 319

(Okoo)karamzinowskie różne różności 

 
  II .. ..................... 331
Anna Warda
LIRYKA INTYMNA GABRIELA DIERŻAWINA ............................ 343
 
    
.. ................................................ 353
 
..   ............................ 363
 
 ..   
XIX - XX . ........................................... 375
Magdalena Kuratczyk
KARAMZIN, DEPARDIEU I (NIE)CHCIANE KROPKI ..................... 385
Olga Lesicka
ZAPOŻYCZENIA ANGLOJĘZYCZNE W JĘZYKU ROSYJSKIM 
NA TLE KONTAKTÓW HISTORYCZNO-JĘZYKOWYCH MIĘDZY 
ROSJĄ A EUROPĄ ZACHODNIĄW XVIII I XIX WIEKU ................... 397

| | |
 

[ | | | | | | | | | English]
  : www@prometeus.nsc.ru
© 1997-2018 ()
: |
 

: Thu Apr 5 17:11:22 2018. : 9,893 bytes.
N 347 c 17.10.2017